Elállási nyilatkozat

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el a BN Signal Magyarország Kft. részére)

Címzett: Homedical Hungary Kft. (levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 99.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja*:

…………………………………………………….

A Vásárló(k) neve:

……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) címe:

……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt: ……………………………………………………………….

 

*Aláhúzással a megfelelő jelölendő.

Letölthető