Elállási nyilatkozat

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Homedical Hungary Kft. 1138 Budapest, Váci út 99.
e-mail: info@homedical.hu

Alulírott ……………….……..………kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében: ………………….……….. (termék neve, szerződés száma)

Megrendelés időpontja:
…………………………………

Átvétel időpontja: …………………………………

A fogyasztó neve: ………………………………….

A fogyasztó címe, telefonszáma: …………………………………

A fogyasztó aláírása:
…………………………
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ………………………..………….(település) …………….(év) ………………….(hónap) ………..(nap)

Letölthető