17 / 100

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Jogok és kötelezettségek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Homedical Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kereskedő), és a Kereskedő által a smartmedical.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Kereskedő és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a smartmedical.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Kereskedő vagy közreműködője által történik.

Kereskedő Adatai:

 • Név: Homedical Hungary Kft.
 • Székhely: 4028 Debrecen, Lugossy u. 29.
 • Levelezési cím: 1139 Budapest Váci út 99.
 • Ügyfélszolgálat: 1139 Budapest Váci út 99.
 • Telefonszáma: 06 1 617 2896
 • E-mail cím: [email protected]
 • Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-028290
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék, mint cégbíróság
 • Adószám: 14929010-2-09

Tárhelyszolgáltató adatai

 • Név: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22.
 • Telefonszám: +36 1 700 2254
 • E-mail cím:[email protected]
 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a smartmedical.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Smartmedical Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Smartmedical Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

1.2. A Smartmedical Hungary Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3.A Smartmedical Hungary Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4.A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Kereskedő azt iktatja, és annak létrejöttét követő öt évig őrzi, utólag hozzáférhető.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Kereskedő semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7.Ügyfélszolgálat: Homedical Hungary Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1139 Budapest, Váci út 99.

Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra van lehetőség.

Az ügyfélszolgálati iroda címe egyben a postacím is.

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig 09:00-17:00-ig

Telefon: 06 1 617 2896

Internet cím: smartmedical.hu

E-mail: [email protected]

 1. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása lehetséges) egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Ezt követően a rendszer egy tájékoztató e-mail formájában informálja a fogyasztót a regisztrációról. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2.A Kereskedőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Kereskedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Kereskedőnek felróható okból hozzáférhetővé válik. A Kereskedő minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a felhasználónak bármikor lehetősége van és szabadon szerkeszthető. Kereskedőt a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3 REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

2.3.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor módosítani az Ügyfélszolgálat részére küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Kereskedő köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.3.2.A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Kereskedőt.

2.3.3.Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 1. MEGRENDELÉS

3.1.A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Kereskedő szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja.

3.2.A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3.A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4.Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5.A megrendelést a Kereskedő Weboldalán keresztül regisztráció nélkül is elfogadjuk, amennyiben az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Kereskedőtől.) A Kereskedőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására a Smartmedical Online áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva az alábbi adatok megadása szükséges. „számlázási adatok; szállítási adatok, ha nem egyezik a számlázási adatokkal. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor lehetősége nyílik a fizetési mód kiválasztására. Ezt követően lehetősége nyílik az általános szerződési feltételek és a társaság adatvédelmi szabályzatának megtekintésére, elfogadására. Amennyiben a fogyasztó áruvásárlási hitelt kíván igénybe venni, vagy online fizetési igénye van, úgy az oldal a kívánt finanszírozási forma mellett automatikusan átirányít. Akár a Magyar Cetelem Bank Zrt., akár a SixPayment Services (Europe) S.A. oldalán szintén személyes adatok megadására kerül sor. Az adatok kitöltését követően a felhasználó vissza irányításra kerül a társaság honlapjára, ahol a megrendelés elküldését megelőzően kérjük a fogyasztót helyi üzletünk felkeresésére a megvásárlandó termék tejes körű megismerése érdekében.

___________

Smartmedical Online Áruház kifejezetten felhívja a Vásárlók figyelmét arra, hogy a honlapon található kifejezetten gyógyászati segédeszközöket az online felületen csak abban az esetben van lehetőség megvásárolni, amennyiben személyes átvételt választ, illetve saját felelősségének tudatában teszi azt. Tekintettel arra, hogy ezen termékek használata teljeskörű tájékoztatást feltételez. A gyógyászati segédeszközök honlapon szerepeltetése a kínálatunk megismerésére szolgál, valamint arra vonatkozóan ad információt, hogy van-e készleten a megvásárolni kívánt termék, vagy milyen időintervallumon belül áll rendelkezésünkre. Gyógyászati segédeszköz boltjaink elérhetősége:

1139 Budapest Váci út 99.

Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt vásárlókat:

Áruházunkban vásárolt termékek szakszerű használata érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a termékhez mellékelt használati útmutatót. Gyógyászati segédeszközök esetén a termék használatának kockázatairól kérdezze meg kezelőorvosát.

Higiéniai termékek (testtel és testnedvekkel közvetlenül érintkező termékek pld. nyál, vér, anyatej, vizelet, széklet, izzadság, stb.) cseréjére nincs lehetőség. Ilyen termékek pld. a talpbetétek, lepedők, vérnyomásmérők, vércukormérők, tesztcsíkok, végtagrögzítők, harisnyák, gyógyászati segédeszközök, fehérneműk, kozmetikumok, masszázsolajok, stb.. Ezen termékek esetében a vásárló csak akkor élhet az elállás jogával, ha a csomagolást, védőfóliát még nem bontotta fel, vagyis a terméket még nem vette használatba. 45/2014-es kormány rendelet 29. § (1).

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.6. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1.Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Kereskedő részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS, AMENNYIBEN ADOTT MEG EMAIL CÍMET

5.1.Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Kereskedő késedelem nélkül, visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére amennyiben adott meg e-mail elérhetőséget, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Kereskedőhöz megérkezett.

5.2.E visszaigazoló e-mail a Kereskedő részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Kereskedő és az Ügyfél között.

5.3.Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Kereskedőtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.4.Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Kereskedő részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Kereskedő felé.

5.5.A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A Kereskedő a megrendelt és házhoz szállítani kért árut bruttó 30.000 – Forint feletti kosárérték esetén díjmentesen házhoz szállíttatja szállítmányozó cég igénybevételével, expressz postai szolgáltatás vagy egyéb közúti fuvarozás keretében. A Kereskedő bruttó 30.000 – Forint alatti kosárérték esetén minden esetben házhoz szállítási díjat számít fel Magyarország területén, amelynek díja GLS Csomagpont 990 – Forint, Házhoz szállítás esetén 1.500 – Forint. A kosárérték meghatározásánál a számla végösszege az irányadó, csökkentve minden igénybe vett kedvezménnyel, illetve számlacsökkentő tényezővel. Amennyiben a kosárérték a bruttó 30.000, – Forintot nem éri el, a 990/1.500, – Forintos házhoz szállítási díj automatikusan hozzáadódik a Számla összegéhez. Bruttó 30.000., – Forintot meghaladó kosárérték esetén a házhoz szállítás díjmentes. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Kereskedő visszajelzése alapján még van lehetőség, a Kereskedő összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Kereskedő a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Utánvételi díj értéke (személyes átvétel kivételével) egységesen bruttó 250 -Forint azaz kétszázötven Forint.

6.2. Az Ügyfélnek lehetősége van a weboldalon megrendelt árut személyesen, az átvételi pontokon átvenni, amely díjmentes. Bruttó 30.000, – Forint azaz harmincezer forint feletti kosárérték esetén a házhoz szállítás Magyarország területén ingyenes. A Kereskedő bruttó 30.000, – Forint azaz harmincezer forint alatti kosárérték esetén, amennyiben fogyasztó nem a személyes átvételt jelöli meg minden esetben szállítási díjat számít fel Magyarország területén, amelynek díja egységesen bruttó 990 / 1.500, – Forint azaz kilencszázkilencven és ezerötszáz forint.

6.4. A megrendelt terméket – az Ügyfél előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti a Kereskedő telephelyén:

 • 1139 Budapest Váci út 99.

6.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Kereskedő az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6.5. Webáruházunk részére a SimplePay Services biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó-rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a SimplePay fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet: Visa, Visa Electron, Master, Maestro, American Express

6.6. Számla: A termék átvételekor a Kereskedő az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad. A számla eltérő megállapodás hiányában, a termék dobozában van elhelyezve vagy elektronikus úton továbbítjuk a megadott e-mail címre.

 1. ELÁLLÁS JOG

Az jelen pontban foglaltak kizárólag fogyasztókra vonatkoznak, azokra a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyekre vonatkoznak, aki árut vesznek, rendelnek, kapnak, használnak, igénybe vesznek, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjei (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Az elállási jog a távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet előírásain alapul.

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza mint pl: Higiéniai termékek (testtel és testnedvekkel közvetlenül érintkező termékek pld. nyál, vér, anyatej, vizelet, széklet, izzadság, stb.) cseréjére nincs lehetőség. Ilyen termékek pld. a talpbetétek, lepedők, vérnyomásmérők, vércukormérők, tesztcsíkok, végtagrögzítők, harisnyák, gyógyászati segédeszközök, fehérneműk, kozmetikumok, masszázsolajok, stb.. Ezen termékek esetében a vásárló csak akkor élhet az elállás jogával, ha a csomagolást, védőfóliát még nem bontotta fel, vagyis a terméket még nem vette használatba. 45/2014-es kormány rendelet 29. § (1).
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak., mint pl: egyedi méretű matrac

7.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

7.1.1.Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Kereskedő részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a szerződés 1. számú mellékletét képező elállási nyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Kereskedő részére.

7.1.2.A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3.Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Kereskedőnek.

7.1.4.Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Kereskedő a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.1.5.Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont: Homedical Hungary Kft. 1139 Budapest Váci út 99.

7.1.6.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7.1.7.A termék Kereskedő címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Kereskedő vállalta e költségek viselését. A Kereskedő a visszaszállítás költségét nem vállalja át.

7.1.8.A Kereskedőnek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.1.9. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Kereskedő visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Kereskedő által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Kereskedő jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

7.1.10.A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Kereskedő, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.11.Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.1.12.Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Kereskedő ésszerű költségeit.

7.1.13.A Kereskedő követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

7.1.15. Olyan zárt csomagolású termék tekintetében amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza fogyasztót nem illeti meg az elállási jog.

 1. JÓTÁLLÁS

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. A Kereskedőt termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Kereskedő vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kötelező jótállás alá eső termékek esetében jótállás időtartama az alábbiak szerint alakul:

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év
 • A fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  • Jótállás alapján a fogyasztó első sorban igényelheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélést, másodsorban árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől a következők szerint:
  • Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék első alkalommal hibásodik meg és a terméket értékesítő vállalkozás vagy a szerviz megállapítja, hogy a termék nem javítható, akkor a Kereskedő 8 napon belül köteles cserélni a terméket. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Társaságunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a vásárló részére. Fontos, hogy ez a szabály nem vonatkozik az alábbi termékekre: elektromos kerékpár; elektromos roller; quad; motorkerékpár; segédmotoros kerékpár; személygépkocsi; lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi; utánfutó; motoros vízi jármű.
  • Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék meghibásodik és a Kereskedő vagy a szerviz megállapítása szerint a termék javítható, akkor törekednie kell a termék 15 napon belüli javítására. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a Társaságunk a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. A tájékoztatást a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon kaphatja meg legkésőbb a javításra átadástól számított 15. napon. A tájékoztatási kötelezettség minden kötelező jótállás alá tartozó termékre vonatkozik.
  • Ha egy kötelező jótállás alá tartozó terméket 30 napon belül nem tudja megjavítani vagy megjavíttatni, akkor a Kereskedő 8 napon belül cserélni köteles a terméket, tehát a fogyasztó egy új terméket kap. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Társaságunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. Fontos, hogy ez a szabály nem vonatkozik az alábbi termékekre: elektromos kerékpár; elektromos roller; quad; motorkerékpár; segédmotoros kerékpár; személygépkocsi; lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi; utánfutó; motoros vízi jármű.
  • Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék a harmadik javítást követően újból meghibásodik, akkor a Kereskedő 8 napon belül köteles cserélni a terméket, ha a fogyasztó ezt kéri. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Társaságunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. Fontos, hogy ez a szabály nem vonatkozik az alábbi termékekre: elektromos kerékpár; elektromos roller; quad; motorkerékpár; segédmotoros kerékpár; személygépkocsi; lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi; utánfutó; motoros vízi jármű.
  • A jótállás a jogosultnak a jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti.
  • A jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a termék csomagolásának megőrzése.
 • A fogyasztót milyen határidőn belül illetik meg a jogai a jótállás alapján?
 1. január 1-jétől a kötelező jótállás alá tartozó termék árától függ, hogy hány év jótállás jár. A jótállási idő a termék árától függően 1 év, 2 év vagy 3 év lehet.
  • Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 10 000 Ft – 100 000 Ft közé esik, 1 év jótállás vonatkozik a termékre.
  • Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 100 001 Ft – 250 000 Ft közé esik, 2 év jótállás vonatkozik a termékre.
  • Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára a 250 000 Ft-ot meghaladja, 3 év jótállás vonatkozik a termékre.

A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Amely alól egy kivétel van, amikor a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 • Kihez fordulhat a fogyasztó kijavítás iránti igényével?
  • A fogyasztó a javítási igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
 • Mikor mentesül a Társaságunk a jótállási kötelezettsége alól?
  • Társaságunk a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Kereskedő, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságból és a termékfelelősségből eredő jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás minden esetben a számlával vagy másolatával, a kötelező jótállás alá eső termékek esetében jótállási jeggyel is érvényesíthető.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Kereskedőt terhelik.

A jótálláson alapuló javítási határidőről Társaságunk a regisztrációkor megadott email címen is jogosult a fogyasztót tájékoztatni.

A kereskedő a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A kereskedő a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell.

A kötelező jótálláson alapuló előírások részletesebb szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

8.1.3. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél jogosult a Békéltető Testülethez fordulni.

8.2.Önként vállalt jótállás

A Kereskedő az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Kereskedő az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Kereskedő és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

 1. SZAVATOSSÁG

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1.Az Ügyfél a Kereskedő hibás teljesítése esetén a Kereskedővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

9.1.2.Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Kereskedő számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Kereskedő költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.3.Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kereskedő adott okot.

9.1.4.Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Kereskedővel.

9.1.5.Az Ügyfél közvetlenül a Kereskedővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.6.A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Kereskedőtől vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Kereskedő csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Kereskedő bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.1.7.Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.1.8.Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Polgári Törvénykönyv általános szabályai szerint érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1.A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint –kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2.Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3.Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

9.2.4.Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5.Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

9.2.6.Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

9.2.7.A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

9.2.8.A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9.A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. FELELŐSSÉG

10.1.A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Kereskedő nem vállal felelősséget.

10.2.Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Kereskedő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3.Kereskedő kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Kereskedő ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4.A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Kereskedők oldalaira vezet. Ezen Kereskedők adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Kereskedő nem vállal felelősséget.

10.5.Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Kereskedő jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Kereskedő jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6.Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7.Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Kereskedőnek. Amennyiben Kereskedő jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 1. SZERZŐI JOGOK

11.1.A Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Homedical Hungary Kft., kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. A Weboldal tartalma, megjelenítése, a Weboldalt működtető szoftverek és az adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Homedical Hungary Kft., előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

11.2.A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Kereskedő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Kereskedő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3.A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Kereskedő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Kereskedő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1139 Budapest Váci út 99.

Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra van lehetőség.

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig 09:00-17:00-ig

Telefon: 06 1 617 2896

Internet cím: smartmedical.hu

E-mail: [email protected]

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben, átvételi pontokon) a Kereskedő azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Kereskedő kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Kereskedő az Ügyféllel köteles közölni.

A Kereskedő az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Kereskedő elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Kereskedő köteles öt évig megőrizni.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Kereskedő és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Kereskedővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Kereskedő mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Kereskedő 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Kereskedő székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Békéltető Testület elérhetősége:

 • Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  E-mail cím: [email protected];

Kereskedő köteles a Békéltető Testülettel együttműködni.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesíteni.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1.A Smartmedical Hungary Online áruház wordpress alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és egyéb védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.2.A Kereskedő szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

13.3. A Kereskedő bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Kereskedő a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

13.4. A jelen ÁSZF-ben foglalt, illetve a honlapunkon közölt feltételekre a magyar jog megfelelő rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2021.01.01.

 1. számú melléklet

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el a BN Signal Magyarország Kft. részére)

Címzett: Homedical Hungary Kft. (levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 99.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja*:

…………………………………………………….

A Vásárló(k) neve:

……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) címe:

……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………………………………………………….

*Aláhúzással a megfelelő jelölendő.

Nyilatkozat letöltése.

2021.01.01-től hatályos jogszabályoknak megfelelően az alábbiakra módosul a vállalkozás ÁSZF-i.